با نهایت اندوه و تاثر درگذشت مهندس علی‌اکبر معین‌فر دانش‌آموخته پرافتخار دانشکده فنی و عضو هیات امنای دور اول بنیاد را به اطلاع می‌رساند.

مرحوم مهندس معین‌فر که از دانش‌آموختگان پرافتخار دانشکده فنی بود از سال 1387 تا سال 1393 به عنوان یکی از اعضاء اصلی هیات امنا، منشاء خدمات مهمی در بنیاد حامیان دانشکده فنی بود.

دبیرخانه بنیاد درگذشت این چهره آشنا و خدمتگزار دانشکده فنی دانشگاه تهران را به جامعه مهندسین کشور تسلیت گفته و برای خانواده محترم آن مرحوم صبر و شکیبایی خواستار است.