فرم کمک و پرداخت اینترنتی

اهداف عام بنياد

بنياد عام‌المنفعه حاميان دانشکده فني در راستاي سياستهاي کلي خود در اعتلاي دانشکده فني، يک رشته اهداف عام را تعريف نموده است که در اساسنامه بنياد نيز ذکر شده است. کمک هاي عام ياريگران به بنياد، بر اساس تصميم هيات مديره بنياد و البته قيد اولويت، صرف تحقق اين اهداف مي شود.

براي اطلاع از رئوس اهداف عام بنياد، اينجا را كليك كنيد.

طرح بزرگ توسعه پرديس ٢ دانشکده فني

در راستاي توسعه زيرساخت هاي مهم فيزيکي دانشکده فني، طرح توسعه پرديس ٢ دانشکده فني، با زيربنايي بالغ بر ٣٨ هزار متر مربع و بدون اختصاص بودجه دولتي توسط بنياد در حال ساخت است. اين طرح که مهم ترين طرح توسعه اي دانشکده فني به شمار مي رود، بخش زيادي از فضاي اداري و آموزشي مورد نياز دانشکده فني را تامين خواهد نمود.

براي ورود به صفحه اختصاصي اين طرح، اينجا را كليك كنيد

صندوق قرض الحسنه فني يار

براي آشنايي با اهداف و فعاليت هاي صندوق اينجا را كليك كنيد