با تصویب هیات مدیره بنیاد و با افزایش مبالغ اعطایی از سوی یاریگران، میزان وام شرافتی صندوق قرض الحسنه دانشجویی (فنی یار) و صندوق ازدواج دانشجویی (پیوند) افزایش یافت.

بر اساس گزارش دبیرخانه بنیاد، با این افزایش، وام دانشجویی فنی یار به مبلغ ماهیانه 300 هزار تومان و وام صندوق حمایت از ازدواج دانشجویی (پیوند ) به 6 میلیون تومان افزایش یافت. تعداد دریافت کنندگان وام صندوق پیوند به 3 نفر در ماه افزایش یافته است.

همچنین قابل ذکر است که این وام ها شرافتی بوده و دانشجویان دریافت کننده شرافتا متعهد می‌شوند چهار سال پس ار فراغت از تحصیل وام های دریافتی را تسویه نمایند.

معرفی‌و شناسایی دانشجویان واجد شرایط دریافت این وام ها، از طریق معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده‌ فنی صورت می گیرد و و پس از اعلام اسامی نهایی، بنیاد نسبت به پرداخت این وام ها اقدام می نماید.

در حال حاضر بالغ بر 400 نفراز دانشجویان دانشکده فنی، تحت پوشش تسهیلات صندوق فنی یار و بالغ بر 100نفر از تسهیلات صندوق پیوند بهره مند می باشند.