جایزه رتبه های برتر کنکور سراسری

به منظور تشویق و ترغیب داوطلبین کنکور سراسری، به کلیه داوطلبینی که حائز رتبه های زیر 100 باشند و دانشکده فنی را به عنوان محل تحصیل خود انتخاب نمایند، بنیاد حامیان دانشکده فنی جوایز نقدی به صورت ماهانه تا پایان مدت تحصیل به آنان اهدا می نماید.