معرفی و هدف:

به منظور حمایت از سنت حسنه ازدواج، بنیاد عام المنفعه حامیان دانشکده فنی "صندوق پیوند " را تاسیس نموده است. این وام در قالب وام های شرافتی بوده و به دانشجویان دانشکده فنی که واجد شرایط باشند تعلق میگیرد تا بدین وسیله برخی از مشکلات ازدواج های دانشجویی مرتفع گردد.

وام شرافتی:

طبق آیین نامه هیات مدیره، این وام یکجا پرداخت شده و وام گیرنده شرافتا متعهد می شود مبلغ دریافتی را بعد از چهار سال از فراغت از تحصیل به مدت دو سال به شکل اقساط پرداخت نماید.

معرفی وام گیرندگان:

مرجع تایید شرایط و معرفی دانشجویان به عنوان افراد واجد شرایط از طریق معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس  دانشکده های فنی می باشد