جلسه سالیانه هیات امنای بنیادحامیان دانشکده فنی، با حضور اعضاء و با گرامیداشت یاد مرحوم علی اکبر معین فر عضو فقید هیات امناء برگزار شد.

در این جلسه که عصر روز 20 اردیبهشت ماه 97 به ریاست دکتر محمد رضا عارف در دفتر مرکزی بنیاد برگزار شد، دکتر فرجی دانا گزارش عملکرد یکساله بنیاد را ارایه نمود و سپس گزارش قانونی بنیاد از عملکرد هیات مدیره ارایه گردید.

ارایه و تصویب صورتهای مالی و ترازنامه عملکرد، ارایه و تصویب و برنامه و بودجه پیشنهادی برای سال 97 و انتخاب بازرس قانونی از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود که علاوه بر تصویب برنامه و بودجه، آقایان مهندس هرمز ناصرنیا و مهندس علی اصغر جلال زاده فرد، به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل بنیاد برای سال 97 انتخاب شدند.

جلسه با گرفتن عکس‌های یادگاری اعضای هیات امناء خاتمه یافت.