اخبار


فرصتهای کمک به بنیاد

کمک های اهدایی به بنیاد می توانند در راستای اهداف عام بنیاد ذکر شده در اساسنامه، در راستای طرح های عمرانی دانشکده فنی و یا تحت عنوان معرفی شده از طرف اهدا کننده صرف شوند.جوایز و تسهیلات دانشجویی

صندوق آينده ساز

معرفی و هدف:   صندوق آینده ساز با هدف حمایت های نرم افزاری از دانشکده فنی و منابع انسانی آن تاسیس شده است. جوایز دانشجویان برتر و FOE ، ارتقای آموزش در دانشکده فنی، کمک به اعضا هیات علمی برای فرصت مطالعاتی، گرنت اعضای هیات علمی جوان و ... هزینه کرسی های یونسکو و مانند آن و دربخش های نرم افزاری سر فصل ارتقاء کیفی و روزآمد سازی دانشکده فنی و سایر مواردی از این دست از محل اعتبارات این صندوق تامین خواهد شد. ریز عناوینی که در ذیل این صندوق قرار میگیرند عبارتند از: حمایت های دانشجویی مشتمل بر وام قرض الحسنه شرافتی (فنی یار)، وام قرض الحسنه شرافتی (پیوند)، جوایز رتبه های برتر 1 تا 100 آزمون سراسرسی که دانشکده فنی را برای تحصیل انتخاب کنند جوایز رتبه های برتر دانشجویان دانشکده فنی FOE وام قرض الحسنه شرافتی خرید رایانه همراه جوایز تاسیس شده به نام مشاهیر و دانش آموختگان دانشکده فنی صندوق اعطای کمک های خاص به دانشجویان کمک های آموزشی – پژوهشی به اعضای هیات علمی کمک به تاسی و فعالیت کر سی های پژوهشی و آموزشی کمک به ارتقاء کیفیت آموزش مهندسی در دانشکده فنی امکانات رفاهی برای اعضای هیات علمی

اطلاعات بیشتر ...

صندوق وام شرافتی کمک هزینه زندگی دانشجویان (فنی یار)

معرفی و هدف: به منظور حمايت از دانشجويان مستعد نيازمند دانشكده فني، بنياد عام‌المنفعه حامیان دانشکده فنی اقدام به تاسيس “صندوق قرض الحسنه فني يار” نموده است، از طريق اين صندوق، كمك هايي را كه صرفا به همين منظور جذب نموده است، در قالب وام هاي شرافتي به اين دانشجويان پرداخت نمايد و از دغدغه ها و تنگناهاي مالي كه ممكن است مانعي براي ادامه تحصيل مطلوب آنها باشد بكاهد.  وام شرافتی: طبق دستورالعمل اين وام ها، كه به تصويب هيات مديره بنياد رسيده است، منظور از وام شرافتي، وامي است كه به عنوان كمك هزينه تحصيلي و به صورت قرض الحسنه در پايان هر ماه به دانشجوي مربوط، كه دانشجوي مستعد نيازمند دانشكده فني است، پرداخت مي شود و وام گيرنده، شرافتاَ متعهد مي شود مبالغ دريافتي در طول دوره دانشجويي را پس از فراغت از تحصيل به ترتيبي كه مقرر است،به صندوق بازگرداند.  معرفی وام گيرندگان: مرجع تاييد شرايط ومعرفي دانشجويان به عنوان افراد واجدالشرايط دريافت وام، دانشكده فني است و بنياد مستقيما با هيچ دانشكده يا دانشجويي از دانشكده فني، ارتباط ندارد. دوره بازپرداخت اين وام ها، عموما چهار سال پس از فراغت از تحصيل فرد دريافت كننده است. بر طبق دستورالعمل،دانشكده فني،در پايان هر سال تحصيلي،گزارشي از عملكرد صندوق را در اعطاي وام به دانشجويان،جهت ارايه به هيات امناي بنياد تهيه و ارسال مي نمايد.صندوق قرض الحسنه فني يار ،هم اكنون ماهيانه اين وام را به تعداد زيادي از دانشجويان مستعد نيازمند دانشكده فني پرداخت مي نمايد. مبلغ وام: مبلغ این وام 500 هزار تومان است که به شکل ماهانه به دانشجویان واجد شرایط پرداخت می گردد.

اطلاعات بیشتر ...

صندوق وام شرافتی حمایت از ازدواج دانشجویی (پیوند)

معرفی و هدف: معرفی و هدف به منظور حمایت از سنت حسنه ازدواج، بنیاد عام المنفعه حامیان دانشکده فنی "صندوق پیوند " را تاسیس نموده است. این وام در قالب وام های شرافتی بوده و به دانشجویان دانشکده فنی که واجد شرایط باشند تعلق میگیرد تا بدین وسیله برخی از مشکلات ازدواج های دانشجویی مرتفع گردد. وام شرافتی طبق آیین نامه هیات مدیره، این وام یکجا پرداخت شده و وام گیرنده شرافتا متعهد می شود مبلغ دریافتی را بعد از چهار سال از فراغت از تحصیل به مدت دو سال به شکل اقساط پرداخت نماید. میزان این وام 8 میلیون تومان در سال جدید می باشد. معرفی وام گیرندگان مرجع تایید شرایط و معرفی دانشجویان به عنوان افراد واجد شرایط از طریق معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس  دانشکده های فنی می باشد. میزان وام  مبلغ این وام 8 میلیون تومان می باشد.

اطلاعات بیشتر ...

صندوق بانو صدر السادات خردمند (نوابی)

معرفی و هدف:   منابع این صندوق که به منظور حفظ و تداوم یاد بانوی فرهیخته مرحوم خانم صدر السادات خردمند(نوابی ) ، توسط جناب آقای دکتر زین العابدین نوابی، استاد برجسته دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر تامین شده است، به طور خاص صرف پرداخت وام شرافتی به دانشجویان دختر مقطع دکترا در گرایش های سیستم های دیجیتال و الکترونیک خواهد شد.  این وام سالانه به دو نفر و هر کدام به مبلغ ده میلیون تومان پرداخت می شود. ارزیابی دانشجویان واجد شرایط اولیه ، پس از ارایه تقاضا،  با در نظر گرفتن مرتبه آموزشی (سال ورود) و وضعیت آموزشی (نمرات درس ) انجام می شود. پس از انتخاب نفر برتر، فرد جهت دریافت وام به بنیاد حامیان دانشکده فنی معرفی می گردد.  

اطلاعات بیشتر ...