اخبار


فرصتهای کمک به بنیاد

کمک های اهدایی به بنیاد می توانند در راستای اهداف عام بنیاد ذکر شده در اساسنامه، در راستای طرح های عمرانی دانشکده فنی و یا تحت عنوان معرفی شده از طرف اهدا کننده صرف شوند.جوایز و تسهیلات دانشجویی

صندوق حمایت از ازدواج دانشجویی

معرفی و هدف: صندوق حمایت از ازدواج دانشجویی (پیوند) معرفی و هدف: به منظور حمایت از سنت حسنه ازدواج، بنیاد عام المنفعه حامیان دانشکده فنی "صندوق پیوند " را تاسیس نموده است. این وام در قالب وام های شرافتی بوده و به دانشجویان دانشکده فنی که واجد شرایط باشند تعلق میگیرد تا بدین وسیله برخی از مشکلات ازدواج های دانشجویی مرتفع گردد. وام شرافتی: طبق آیین نامه هیات مدیره، این وام یکجا پرداخت شده و وام گیرنده شرافتا متعهد می شود مبلغ دریافتی را بعد از چهار سال از فراغت از تحصیل به مدت دو سال به شکل اقساط پرداخت نماید. معرفی وام گیرندگان: مرجع تایید شرایط و معرفی دانشجویان به عنوان افراد واجد شرایط از طریق معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس  دانشکده های فنی می باشد.    

اطلاعات بیشتر ...

صندوق وام شرافتی کمک هزینه زندگی دانشجویان

معرفی و هدف: بنياد حاميان دانشکده فني, به منظور حمايت از دانشجويان مستعدّ نيازمند دانشکده فنی, اقدام به تاسيس "صندوق قرض‌الحسنه فني‌يار" نموده است تا از طريق اين صندوق, با اعطاي وام‌هاي شرافتي به دانشجويان مذکور در طی دوران تحصيل آنها, تنگناهاي مالي اين دانشجويان را که ممکن است مانعی برای تحصيل مطلوب آنها باشد رفع و از دغدغه‌های آنان بکاهد. سرمايه اين صندوق از محل کمک‌هاي مردمي  ياريگران بنياد تامين مي‌گردد. الف. وام شرافتی: منظور از "وام شرافتی"، در اين دستورالعمل, وامی است که به عنوان کمک‌هزينه تحصيلی, به صورت قرض‌الحسنه در پايان هرماه به "وام‌گيرنده" پرداخت مي‌شود و وام‌گيرنده, شرافتاً متعهد مي‌شود چهار سال پس از فراغت از تحصيل,  آن را طی دو سال  به صندوق بازگرداند. در قبال پرداخت اين وام به "وام‌گيرنده", جز تعهد شرافتی مذکور, هيچ‌گونه وثيقه يا ضمانتی دريافت نمي‌شود.   ب. وام‌گيرنده:  دانشجوي مستعدّ نيازمند دانشکده فنی است. اين دانشجويان,به لحاظ درسی, جزو دانشجويانِ برتر از متوسط دانشکده فنی و به لحاظ مالی, به تشخيص معاونت دانشجويي و فرهنگی دانشکده فنی, نيازمند کمک مالی مستمرّ خواهند بود.

اطلاعات بیشتر ...

صندوق اینده ساز

معرفی و هدف:   صندوق آینده ساز با هدف حمایت های نرم افزاری از دانشکده فنی و منابع انسانی آن تاسیس شده است. جوایز دانشجویان برتر و FOE ، ارتقای آموزش در دانشکده فنی، کمک به اعضا هیات علمی برای فرصت مطالعاتی، گرنت اعضای هیات علمی جوان و ... هزینه کرسی های یونسکو و مانند آن و دربخش های نرم افزاری سر فصل ارتقاء کیفی و روزآمد سازی دانشکده فنی و سایر مواردی از این دست از محل اعتبارات این صندوق تامین خواهد شد. ریز عناوینی که در ذیل این صندوق قرار میگیرند عبارتند از: حمایت های دانشجویی مشتمل بر وام قرض الحسنه شرافتی (فنی یار)، وام قرض الحسنه شرافتی (پیوند)، جوایز رتبه های برتر 1 تا 100 آزمون سراسرسی که دانشکده فنی را برای تحصیل انتخاب کنند جوایز رتبه های برتر دانشجویان دانشکده فنی FOE وام قرض الحسنه شرافتی خرید رایانه همراه جوایز تاسیس شده به نام مشاهیر و دانش آموختگان دانشکده فنی صندوق اعطای کمک های خاص به دانشجویان کمک های آموزشی – پژوهشی به اعضای هیات علمی کمک به تاسی و فعالیت کر سی های پژوهشی و آموزشی کمک به ارتقاء کیفیت آموزش مهندسی در دانشکده فنی امکانات رفاهی برای اعضای هیات علمی

اطلاعات بیشتر ...