معرفی

جایزه مهندس مهاجر

توضیحات

تاسیس جایزه مهندس مهاجر، به درخواست دانشکده مهندسی معدن دانشکدگان فنی مورد تصویب هیات مدیره بنیاد قرار گرفت و صندوق جایزه با دریافت کمکهای خانواده و دوستداران ایشان فعال شد. این جایزه هر ساله به پایان ­نامه­ های برتر حوزه اکتشاف و استخراج نفت که توسط آن دانشکده انتخاب می شود، اعطاء می شود.  ...


موجودی

722,780,000 ریال

یاریگران


گزارش


* مقادیر به میلیون تومان می‌باشد.

۱۴۰۱/۱۱/۰۳

تاسیس جایزه مهندس مهاجر، به درخواست دانشکده مهندسی معدن دانشکدگان فنی مورد تصویب هیات مدیره بنیاد قرار گرفت و صندوق جایزه با دریافت کمکهای خانواده و دوستداران ایشان فعال شد. این جایزه هر ساله به پایان ­نامه­ های برتر حوزه اکتشاف و استخراج نفت که توسط آن دانشکده انتخاب می شود، اعطاء می شود.