معرفی

بازسازی کتابخانه پردیس مرکزی

توضیحات

  کتابخانه مرکزی پردیس دانشکده های فنی با اختصاص بودجه ای بالغ بر سه میلیارد و چهارصد میلیون ریال از سوی بنیاد، بهسازی و بازسازی اساسی شد. بر اساس تغییرات صورت گرفته، ظرفیت این کتابخانه حدود 40 درصد افزایش یافته، مخزن ها ساماندی شده و قرائت خانه و بخش اصلی کتابخانه نیز از یکدیگر جدا شده تا دانشجویان بتوانند تا ساعت 22 و در ایام ام...


موجودی

0 ریال

یاریگران


گزارش


* مقادیر به میلیون تومان می‌باشد.

۱۴۰۱/۱۱/۰۱

 

کتابخانه مرکزی پردیس دانشکده های فنی با اختصاص بودجه ای بالغ بر سه میلیارد و چهارصد میلیون ریال از سوی بنیاد، بهسازی و بازسازی اساسی شد.

بر اساس تغییرات صورت گرفته، ظرفیت این کتابخانه حدود 40 درصد افزایش یافته، مخزن ها ساماندی شده و قرائت خانه و بخش اصلی کتابخانه نیز از یکدیگر جدا شده تا دانشجویان بتوانند تا ساعت 22 و در ایام امتحانات به صورت شبانه روزی از امکانات قرائت خانه استفاده نمایند.همچنین جایگاههای استفاده از خدمات اینترنتی و جستجوی کتابخانه ای نیز به کتابخانه اضافه شد.