معرفی

صندوق حمایت از ازدواج دانشجویی

توضیحات

صندوق حمایت از ازدواج دانشجویی (پیوند) معرفی و هدف: به منظور حمایت از سنت حسنه ازدواج، بنیاد عام المنفعه حامیان دانشکده فنی "صندوق پیوند " را تاسیس نموده است. این وام در قالب وام های شرافتی بوده و به دانشجویان دانشکده فنی که واجد شرایط باشند تعلق میگیرد تا بدین وسیله برخی از مشکلات ازدواج های دانشجویی مرتفع گردد. وام شرافتی: طبق آیین...


موجودی

6,078,000,000 ریال

یاریگران


گزارش


* مقادیر به میلیون تومان می‌باشد.

۱۴۰۲/۱۲/۲۲

صندوق حمایت از ازدواج دانشجویی (پیوند)

معرفی و هدف:

به منظور حمایت از سنت حسنه ازدواج، بنیاد عام المنفعه حامیان دانشکده فنی "صندوق پیوند " را تاسیس نموده است. این وام در قالب وام های شرافتی بوده و به دانشجویان دانشکده فنی که واجد شرایط باشند تعلق میگیرد تا بدین وسیله برخی از مشکلات ازدواج های دانشجویی مرتفع گردد.

وام شرافتی:

طبق آیین نامه هیات مدیره، این وام یکجا پرداخت شده و وام گیرنده شرافتا متعهد می شود مبلغ دریافتی را بعد از چهار سال از فراغت از تحصیل به مدت دو سال به شکل اقساط پرداخت نماید.

معرفی وام گیرندگان:

مرجع تایید شرایط و معرفی دانشجویان به عنوان افراد واجد شرایط از طریق معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس  دانشکده های فنی می باشد.