معرفی

جايزه دانشجویان برتر دانشکده فنی FOE (Faculty of Engineering)

توضیحات

جایزه دانشجویان برتر دانشکده فنی ( Faculty of Engineering ) FOE جایزه دانشجویان نخبه دانشکده فنی نفرات اول تا سوم کلیه رشته ها در مقطع کارشناسی که در  سال های اول ، دوم و سوم تحصیل خود  بالاترین معدل را کسب کرده باشند جوایزی از سوی بنیاد حامیان دانشکده فنی به آنان اهدا میگردد. مبلغ جوایز به شرح ذیل است : نفر اول 700 هزار تومان نفر دوم 500 ه...


موجودی

0 ریال

یاریگران


گزارش


* مقادیر به میلیون تومان می‌باشد.

۱۴۰۲/۰۷/۰۵

در سال تحصیلی 1403-1402جوایز دانشجویان برتر دانشکده فنی ( FOE ) به شرح ذیل افزایش یافته است:

نفر اول :   ا  میلیون تومان

نفر دوم:   700 هزار تومان

نفر سوم:   500 هزار تومان

۱۴۰۱/۱۱/۰۱

جایزه دانشجویان برتر دانشکده فنی ( Faculty of Engineering ) FOE

جایزه دانشجویان نخبه دانشکده فنی نفرات اول تا سوم کلیه رشته ها در مقطع کارشناسی که در  سال های اول ، دوم و سوم تحصیل خود  بالاترین معدل را کسب کرده باشند جوایزی از سوی بنیاد حامیان دانشکده فنی به آنان اهدا میگردد. مبلغ جوایز به شرح ذیل است :

نفر اول 700 هزار تومان

نفر دوم 500 هزار تومان

نفر سوم 300 هزار تومان

مرجع تایید این دانشجویان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی است.