معرفی

طرح توسعه پردیس ۲

توضیحات

طرح بزرگ توسعه مجموعه پرديس ٢ دانشكده فني، براي احداث بيش از ٣٨٠٠٠متر مربع فضاي آموزشي، پژوهشي، اداري و پشتيباني به منظور حفظ كيفيت آموزش و پژوهش دانشكده فني و همراهي با استانداردهاي جهاني براي فضاي سرانه دانشجويي، در حال ساخت است. اين طرح در ضلع شرقي پرديس ٢ دانشكده فني، واقع در خيابان كارگر شمالي، در چند فاز اجرا مي شود. توسعه ف...


موجودی

0 ریال

یاریگران


گزارش


* مقادیر به میلیون تومان می‌باشد.

۱۴۰۱/۰۹/۲۷

طرح بزرگ توسعه مجموعه پرديس ٢ دانشكده فني، براي احداث بيش از ٣٨٠٠٠متر مربع فضاي آموزشي، پژوهشي، اداري و پشتيباني به منظور حفظ كيفيت آموزش و پژوهش دانشكده فني و همراهي با استانداردهاي جهاني براي فضاي سرانه دانشجويي، در حال ساخت است.

اين طرح در ضلع شرقي پرديس ٢ دانشكده فني، واقع در خيابان كارگر شمالي، در چند فاز اجرا مي شود.

توسعه فضاي آموزشي و پژوهشي، ساخت آمفي تئاتر و كتابخانه مركزي به همراه احداث ساختمان مركزي دانشكده فني در اين طرح ديده شده است.

برخي از فضاهايي كه با اتمام اين طرح به دانشكده فني اضافه خواهد شد، به اين شرح است:

ـ توسعه فضاي آموزشي و پژوهشي/ حدود ٨٠٠٠ متر مربع

ـ توسعه ساختمان مركزي/ حدود ٨٠٠٠ متر مربع

ـ آمفي تئاتر و فضاهاي جانبي آن / حدود ٥٠٠٠ متر مربع

ـ كتابخانه مركزي / حدود ٤٠٠٠ متر مربع

ـ مجموعه ورزشي / حدود ٢٠٠٠ متر مربع

ـ پاركينگ مركزي و انبار / حدود ٥٠٠/١١ متر مربع

ـ تاسيسات مركزي / حدود ١٥٠٠ متر مربع