معرفی

خوابگاه دانشجويان استعداد درخشان (عميد)

توضیحات

خوابگاه عمید با ظرفیت 172 نفر در محل کوی دانشگاه تهران، توسط بنیاد فنی از محل کمک های بنیاد فرهنگی مصلی نژاد با اعتباری بالغ بر 215 میلیارد ریال در مدت 6 ماه ساخته و در مرداد ماه 1400 به دانشگاه تهران تحویل داده شد . این خوابگاه به ما عوض خوابگاهی فرسوده که در ضلع غربی خیابان 16 آذر بود و اراضی آن جهت ساخت مرکز نوآوری و فناوری دانشکده مهندس...


موجودی

0 ریال

یاریگران


گزارش


* مقادیر به میلیون تومان می‌باشد.

۱۴۰۱/۱۱/۰۱

خوابگاه عمید با ظرفیت 172 نفر در محل کوی دانشگاه تهران، توسط بنیاد فنی از محل کمک های بنیاد فرهنگی مصلی نژاد با اعتباری بالغ بر 215 میلیارد ریال در مدت 6 ماه ساخته و در مرداد ماه 1400 به دانشگاه تهران تحویل داده شد . این خوابگاه به ما عوض خوابگاهی فرسوده که در ضلع غربی خیابان 16 آذر بود و اراضی آن جهت ساخت مرکز نوآوری و فناوری دانشکده مهندسی آزاد شده بود ساخته شده است. به پاس خدمات علمی، پژوهشی و فرهنگی آیت‌الله عباسعلی عمید زنجانی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی و بیست و هشتمین رئیس دانشگاه تهران، به نام ایشان نامگذاری شده است.