معرفی

ساختمان جديد دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر

توضیحات

  اولین پروژه بزرگ عمرانی مورد حمایت بنیاد حامیان فنی به عنوان بخشی از طرح گسترش پردیس ۲ دانشکده فنی بین سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ ساخته و در سال ۱۳۸۹ به بهره برداری رسید.این ساختمان ۱۳۷۰۰ مترمربع مساحت دارد که که ۱۲۰۰ مترمربع آن مساحت پارکینگ ها و ۱۲۵۰۰ متر مربع در یازده طبقه به توسعه دانشکده برق و کامپیوتر اختصاص یا...


موجودی

0 ریال

یاریگران


گزارش


* مقادیر به میلیون تومان می‌باشد.

۱۴۰۱/۰۹/۲۷

 

اولین پروژه بزرگ عمرانی مورد حمایت بنیاد حامیان فنی به عنوان بخشی از طرح گسترش پردیس ۲ دانشکده فنی بین سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ ساخته و در سال ۱۳۸۹ به بهره برداری رسید.این ساختمان ۱۳۷۰۰ مترمربع مساحت دارد که که ۱۲۰۰ مترمربع آن مساحت پارکینگ ها و ۱۲۵۰۰ متر مربع در یازده طبقه به توسعه دانشکده برق و کامپیوتر اختصاص یافته است. نیمی از هزینه هفت میلیارتومانی ساخت این طرح از محل کمک های یاریگران و دوستداران ارجمند دانشکده فنی  از طریق بنیاد حامیان دانشکده فنی تامین گردید.

طرح بزرگ توسعه دانشکده فنی، مشتمل بر 2 برج شمالی و برج جنوبی و چند ساختمان پشتیبانی کننده اسن که مجموعا 5 بلوک که از شمال به جنوب با حروف A تا E مشخص شده است را تشکیل می دهد. بلوک A شامل آمفی تئاتربزرگ ، نماز خانه و سالنهای ورزش است، بلوک B که ساختمان برق و کامپیوتر می باشد و بلوک C کتابخانه پردیس است که بخشهایی از آن به داخل بلوک D که همان برج جنوبی است و بلوک E که جنوبی ترین بخش این مجموعه است کشیده شده است. برج جنوبی، برجی است که برای توسعه تشکیلات سایر بخش های دانشکده فنی و گروه های پژوهشی آن و نیاز های عمومی اختصاص یافته است. 

مجموعه این 5 بلوک حدود 50 هزار متر مربع مساحت خواهد داشت و شامل پارکینگ زیر زمینی است.