معرفی


توضیحات

...


موجودی

1,392,308,420 ریال

یاریگران


  • علی ۳ داس مه
گزارش


* مقادیر به میلیون تومان می‌باشد.

۱۳۴۸/۱۰/۱۱