معرفی


توضیحات

...


موجودی

5,054,806,753 ریال

یاریگران


  • علی داس مه
گزارش


* مقادیر به میلیون تومان می‌باشد.

۱۴۰۲/۰۲/۲۵

با حمایت خیر این صندوق و بنیاد فنی، مبلغ این وام در سال 1402، از مبلغ 8 میلیون تومان به 15 میلیون تومان افزایش یافت.

۱۳۴۸/۱۰/۱۱