معرفی

صندوق وام شرافتی کمک هزینه زندگی دانشجویان (فنی یار)

توضیحات

به منظور حمايت از دانشجويان مستعد نيازمند دانشكده فني، بنياد عام‌المنفعه حامیان دانشکده فنی اقدام به تاسيس “صندوق قرض الحسنه فني يار” نموده است، از طريق اين صندوق، كمك هايي را كه صرفا به همين منظور جذب نموده است، در قالب وام هاي شرافتي به اين دانشجويان پرداخت نمايد و از دغدغه ها و تنگناهاي مالي كه ممكن است مانعي براي ادام...


موجودی

62,443,000,000 ریال

یاریگران


  • انسیه خداپرست
  • علی داس مه
  • محسن چراغی
گزارش


* مقادیر به میلیون تومان می‌باشد.

۱۴۰۱/۰۸/۱۶

به منظور حمايت از دانشجويان مستعد نيازمند دانشكده فني، بنياد عام‌المنفعه حامیان دانشکده فنی اقدام به تاسيس “صندوق قرض الحسنه فني يار” نموده است، از طريق اين صندوق، كمك هايي را كه صرفا به همين منظور جذب نموده است، در قالب وام هاي شرافتي به اين دانشجويان پرداخت نمايد و از دغدغه ها و تنگناهاي مالي كه ممكن است مانعي براي ادامه تحصيل مطلوب آنها باشد بكاهد.

 وام شرافتی:

طبق دستورالعمل اين وام ها، كه به تصويب هيات مديره بنياد رسيده است، منظور از وام شرافتي، وامي است كه به عنوان كمك هزينه تحصيلي و به صورت قرض الحسنه در پايان هر ماه به دانشجوي مربوط، كه دانشجوي مستعد نيازمند دانشكده فني است، پرداخت مي شود و وام گيرنده، شرافتاَ متعهد مي شود مبالغ دريافتي در طول دوره دانشجويي را پس از فراغت از تحصيل به ترتيبي كه مقرر است،به صندوق بازگرداند.

 معرفی وام گيرندگان:

مرجع تاييد شرايط ومعرفي دانشجويان به عنوان افراد واجدالشرايط دريافت وام، دانشكده فني است و بنياد مستقيما با هيچ دانشكده يا دانشجويي از دانشكده فني، ارتباط ندارد. دوره بازپرداخت اين وام ها، عموما چهار سال پس از فراغت از تحصيل فرد دريافت كننده است. بر طبق دستورالعمل،دانشكده فني،در پايان هر سال تحصيلي،گزارشي از عملكرد صندوق را در اعطاي وام به دانشجويان،جهت ارايه به هيات امناي بنياد تهيه و ارسال مي نمايد.صندوق قرض الحسنه فني يار ،هم اكنون ماهيانه اين وام را به تعداد زيادي از دانشجويان مستعد نيازمند دانشكده فني پرداخت مي نمايد.

مبلغ وام:

مبلغ این وام 500 هزار تومان است که به شکل ماهانه به دانشجویان واجد شرایط پرداخت می گردد.