معرفی


توضیحات

...


موجودی

67,550,654,995 ریال

یاریگران


  • انسیه خداپرست
  • علی داس مه
  • محسن چراغی
گزارش


* مقادیر به میلیون تومان می‌باشد.

۱۴۰۲/۰۷/۰۵

این وام از  مورخه مهر ماه سال 1402 ازمبلغ 500 هزار تومان در ماه به مبلغ 600 هزار تومان در ماه افزایش یافته است.