وام شرافتی فنی یار افزایش یافت

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

به گزارش دبیر خانه بنیاد ، بر اساس مصوبه هیات مدیره بنیاد در جلسه شهریورماه ، میزان وام شرافتی فنی یار به دانشجویان افزایش یافت. بر اساس این مصوبه و در راستای حمایت از دانشجویان مستعد، میزان وام  این صندوق تا 20 درصد افزایش یافت. این وام از مبلغ 500 هزار تومان در ماه به مبلغ 600 هزار تومان در ماه افزایش یافته است و نحوه  باز پرداخت آن بدین صورت است که دانشجو شرافتا متعهد می گردد چهار سال پس از فراغت از تحصیل طی دو سال مبلغ دریافتی وام را به صندوق باز گرداند. این وام به عنوان کمک هزینه زندگی به دانشجویان مستعد نیازمند اعطا می شود.

 

آخرین اخبار بنیاد

بیشتر