به منظور ترغیب و تشویق دانشجویان، جایزه دانشجویان نخبه دانشکده فنی (FOE ) افزایش یافت

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۷/۰۵

بر اساس آیین نامه جایزه دانشجویان نخبه دانشکده فنی، هر ساله  نفرات اول تا سوم کلیه رشته ها در مقطع کارشناسی که در  سال های اول ، دوم و سوم تحصیل خود  بالاترین معدل را کسب کرده باشند جوایزی از سوی بنیاد حامیان دانشکده فنی دریافت می نمایند. مبلغ این جوایز، بر اساس مصوبه هیات مدیره بنیاد، در سال تحصیلی جدید به شرح ذیل افزایش یافته است:

نفر اول :   ا  میلیون تومان

نفر دوم:   700 هزار تومان

نفر سوم:   500 هزار تومان

آخرین اخبار بنیاد

بیشتر