جلسه هیات مدیره بنیاد فنی در آبان ماه برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۸/۰۴

جلسه هیات مدیره بنیاد روز چهارشنبه 3 آبانماه 1402 با حضور اعضا در دفتر مرکزی بنیاد برگزار شد. در ان جلسه دکتر فرجی دانا ، مدیر عامل ، گزارشی از امور جاری بنیاد از جمله روند و شروع فعالیت دور دوم شاخه داوطلبان و همچنین برنامه ریزی دیدار با یاران فنی پرداخت و اعضا در خصوص امور جاری بنیاد به بحث و تبادل نظر پرداختند.

آخرین اخبار بنیاد

بیشتر