جلسه اردیبهشت ماه شاخه داوطلبان بنیاد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۳/۰۱

چهارمین جلسه  شاخه داوطلبان بنیاد روز سه شنبه  25 اردیبهشت  ماه 1403در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر با حضور اعضا برگزار شد.

در این جلسه صورتجلسه اسفند ماه شاخه داوطلبان و  همچنین صورت جلسه کار گروه فضای مجازی توسط دکتر حسنلو دبیر شاخه قرائت شد. دکتر صفر آبادی رئیس کار گروه تامین منابع نیز گزارش کاملی از عملکرد دو ماهه این کار گروه ارایه نمود.

تهیه زندگی نامه خیرین  و مهندسین مجرب، ساخت نماهنگ از فعالیتهای بنیاد و پخش آن در شبکه های مجازی  ازدیگرموضوعات مورد بحث اعضا بود.

آخرین اخبار بنیاد

بیشتر