جلسه هیات امنای بنیاد در سال 1403 برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۳/۰۳/۲۱

جلسه سالیانه هیات امنای بنیاد حامیان دانشکده فنی، عصر روز شنبه 19 خرداد ماه باحضور کلیه اعضا در محل دبیر خانه بنیاد تشکیل شد.در این جلسه که به ریاست دکتر محمد رضا عارف، رئیس هیات امنای بنیاد برگزار شد، دکتر رضا فرجی دانا، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بنیاد گزارش عملکرد هیات مدیره در سال 1402 را ارایه داد .

پس از صحبت های مدیر عامل بنیاد، مهندس هرمز  ناصر نیا،  بازرس قانونی بنیاد، گزارش عملکرد هیات مدیره درسال 1402 را به هیات امناء ارایه نمود.پس از استماع گزارش مدیر عامل و بازرس قانونی بنیاد، هیات امناء  ضمن تشکر از فعالیت های صورت گرفته هیات مدیره در سال 1402، از مدیر عامل و اعضای هیات مدیره تقدیر و تشکر نمود.

بررسی ترازنامه و صورت های مالی بنیاد و نیز ارایه گزارش شاخص های عملکردی در سال 1402 بخش بعدی جلسه بود که پس از ارایه گزارش آن، ترازنامه و صورت های عملکرد مالی سال 1402 بنیاد به تصویب هیات امناء رسید.

بررسی و تصویب بودجه و برنامه تدارک شده برای سال 1403 بخش بعدی جلسه بود که با تغییراتی به تصویب هیات امنا رسید.در بخش پایان جلسه نیز، انتخابات بازرس قانونی بنیاد برای سال 1403 برگزار شد که آقایان مهندس هرمز ناصر نیا و مهندس شهریار کوزه کنانی به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل سال 1403 بنیاد انتخاب شدند.

جلسه در ساعت 18:30 با گرفتن عکس یادگاری به پایان رسید.

آخرین اخبار بنیاد

بیشتر